tasarım: www.directurk.com 2005©
Reaktör’de üretim için gerekli olan hammadde, miktar, sıcaklık, karıştırma, basınç bilgilerinden oluşan veriler ile reçete bazında üretim otomasyonunun izlenmesi, kontrol ve kaydedilmesi.