tasarım: www.directurk.com 2005©
Üretim sırasında hammadde, sıcaklık, devir, ağırlık, iletkenlik, alarm ve durum bilgilerinin izlenmesi.
Arşivlendikten sonra raporlarının tutulması.